เค บี แอล เครน แอนด์ ทรานสปอร์ต บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

รถเครน 4 ล้อ Rough-terrain Crane 25 ตัน KATO KR250-V

ข้อมูลที่ต้องการ